Algemene verkoopvoorwaarden DreamCreation

1. Definities
In deze voorwaarden wordt onder koper verstaan eenieder die bij DreamCreation via internet een bestelling plaatst.
2. Levering
Door het plaatsen van een bestelling verklaart koper zich akkoord met deze verkoopvoorwaarden.
– Bij een bestelling met een factuurwaarde groter dan € 100,-, wordt deze bij een standaard verzending gratis verstuurd*.
– Bij een bestelling met een factuurwaarde lager dan € 100,-, wordt bij een standaard verzending € 6,50 (dit bedrag is incl. verzend-, verwerkings- en verpakkingskosten) in rekening gebracht*.
– Bij een brievenbuspakket (pakketje wat door de brievenbus kan) hanteren wij een bedrag van € 4,00.
– Lokale bezorging € 2,50 (Gemeente Rheden & Arnhem)
– Mocht u twijfelen aan de juiste verzendoptie neem dan contact met ons op.
* Wanneer het pakket niet standaard verstuurd kan worden (dit geldt o.a. bij pakketten groter dan 140 x 80 x 60 cm (lxbxh) en pakketten zwaarder 30 kg), wordt er contact met u opgenomen. 
Levering buitenland:
Bestellingen naar het buitenland (EU) zijn standaard € 9,00. Wij zullen de verzend- verwerkingskosten per bestelling apart berekenen. Alle prijzen zijn incl. BTW.
– Onvolledig uitgeleverde bestellingen worden in overleg nageleverd, tenzij DreamCreation daarover met koper andere afspraken heeft gemaakt. Alle leveringen geschieden voor risico van de koper. DreamCreation behoudt zich het recht voor om niet of alleen bij vooruitbetaling te leveren.
3. Levertijd
DreamCreation streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 á 3 werkdagen op uw adres te bezorgen. Dit geldt voor ongeveer 98% van onze onlineartikelen die op voorraad zijn. Voor artikelen die niet op voorraad zijn moet u rekening houden met een langere levertijd. DreamCreation neemt in dit geval contact met u op. Bestellingen zullen binnen 30 dagen afgehandeld worden.
4. Klachten
Klachten moeten binnen tien dagen na ontvangst van een zending schriftelijk zijn ingediend. Als deze termijn is verstreken vervalt ieder recht op eventuele vergoeding of vervanging.
5. Afwijkingen
Afwijkingen van publicaties, afgebeelde kleuren, producten, inhoud en uiterlijke aanpassingen van producten zijn mogelijk en worden door DreamCreation niet gegarandeerd. DreamCreation behoudt zich het recht voor om verkoopprijzen op elk moment te wijzigen en zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten. Voor de gevolgen van zet-, typ- en programmeer- of programmafouten is DreamCreation niet aansprakelijk.
6. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom van DreamCreation totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.
7. Betaling
Betaling kan plaatsvinden op de volgende manieren:
1. Door het totale factuurbedrag te voldoen via iDEAL.
2. Door vooruitbetaling van het totale factuurbedrag op KNAB-rekening ten name van DreamCreation te Arnhem met vermelding van uw ordernummer.
3. Ook kunt u de bestelling, na betaling in overleg afhalen. U betaalt dan natuurlijk geen verzendkosten Neem dan voor u de bestelling plaatst contact met ons op.
8. Niet-betaling
Bij niet-betaling is DreamCreation gerechtigd om direct en zonder gerechtelijke tussenkomst de goederen terug te vorderen. Alle kosten die noodzakelijk zijn om betaling te verkrijgen komen voor rekening van koper, waaronder inbegrepen kosten van advocaat, deurwaarder en dergelijke. Indien betalingen niet binnen 30 dagen na factuurdatum zijn ontvangen zal over het factuurbedrag rente ter grootte van 1% van het openstaande bedrag per maand in rekening worden gebracht. Een gedeelte van een maand wordt daarbij als een hele maand beschouwd.
9. Retourzendingen
Retourzendingen, van niet gebruikte artikelen en van ongeopende verpakkingen, worden alleen geaccepteerd indien hiervoor schriftelijke toestemming door DreamCreation is verleend. Wanneer u een product via onze webshop koopt heeft u een zichttermijn van 14 werkdagen. De totale aankoopkosten, excl. de eventuele verzendkosten, zullen dan binnen 30 dagen vergoed worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij koper en DreamCreation daarover schriftelijke afspraken hebben gemaakt. (met uitzondering van bepalingen in Colportagewet)
10. Toepassing
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DreamCreation na telefonische, schriftelijke (per post) of elektronische bestellingen via de website www.dreamcreation.nl

Schuiven naar boven